• Home

Váš odborný partner v oblasti tlakového odlievania

Skupina Schüle je považovaná za lídra v oblasti technológií a kvality pri výrobe vysokopresných tlakových odliatkov pre popredných výrobcov a systémových dodávateľov medzinárodného automobilového odvetvia. Naša zlievareň sa môže popýšiť viac ako 60-ročnou tradíciou a zamestnáva viac ako 600 pracovníkov. Úspech spoločnosti je založený na jej know-how a schopnosti presadzovať inovácie.

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok