• Prozessentwicklung Schüle Druckguss

Procesný vývoj

  • Inovatívne riešenia pre automatizáciu pre celý výrobný proces: odlievanie, spracovanie, montáž a skúšanie
  • Základná interná kompetencia: Vysokokvalitné výrobky prostredníctvom vysokého stupňa automatizácie
  • Štandardizácia
  • Projektový manažment
  • Predbežné plánovanie kvality (analýza uskutočniteľnosti, FMEA)
  • Stratégia nulových chýb
  • Používanie 3-rozmernej optickej meracej techniky (GOM)
  • Sledovateľnosť dielov (DMC)