• Maschinenpark Schuele Druckguss

Stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia

Vysokoautomatizované výrobné procesy:

  • Viac ako 50 odlievacích zariadení s uzatváracími silami od 180 až do 1400 t
  • Viac ako 80 vertikálnych a horizontálnych obrábacích stredísk
  • Viac ako 200 robotických/montážnych buniek


Zariadenia pre nasledujúce procesy:

  • Skúšky tesnosti
  • Vyvažovanie
  • Trecie zváranie miešaním
  • Čistenie prúdom a leštenie
  • Čistenie
  • Balenie