• Gießen, Schüle GmbH

Odlievanie

  • Taviareň pre všetky dostupné AlSi zliatiny a rôzne špeciálne zliatiny
  • Spracovanie taveniny pomocou odplyňovacích zariadení a kontroly tesnosti
  • Odlievacie jednotky s vysokým stupňom automatizácie vrát. odhrotovania a opracovania povrchu
  • Používanie vysokého vákua
  • Výroba tlakotesných dielov
  • Zvárateľné, lepiteľné, spájateľné tlakové odlievanie
  • Finálne odlievanie s najprísnejšími toleranciami a kvalitou povrchu
  • Zaliate diely, napr. rúry vyrobené z rozličných materiálov
  • Tepelné spracovanie, mikrostriekanie, Priemysel 4.0