• Umwelt Schüle Druckguss

Životné prostredie a bezpečnosť

Povedomie o životnom prostredí a bezpečnosti pri práce nás zaväzuje vo vzťahu k našim zamestnancom a spoločnosti, aby sme konali udržateľne a spĺňali najvyššie environmentálne a bezpečnostné normy.

Znalosti a transparentná komunikácia sú základom zodpovedného konania.

Kvalita a životné prostredie

Environmentálna politika a politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Schüle Slovakia, s. r. o.

Umwelt- und Arbeitssicherheitspolitik Schüle Slovakia, s. r. o.