• Arbeiten bei Schüle Druckguss

Práca v spoločnosti Schüle

Spoločnosť Schüle je úspešná, pretože umožňuje nadšeným a angažovaným osobnostiam aktívne využívať ich schopnosti a vedomosti.

V rámci zaujímavých pracovných úloh podporuje stredne veľká spoločnosť profesijný aj osobnostný rozvoj každého jednotlivca. Zamestnanci spoločnosti Schüle majú možnosť formovať svoju vlastnú budúcnosť, a tým formovať aj inovačného ducha a budúcnosť našej spoločnosti.

Naša štíhla organizačná štruktúra poskytuje dostatok priestoru na flexibilitu v oblasti personálneho manažmentu. Zamestnanci spoločnosti Schüle pracujú a rozvíjajú sa v tej oblasti, v ktorej prejavili svoj záujem a talent, s cieľom dlhodobého partnerstva.

Zaujali sme vás?  Informujte sa o možnosti zamestnania na adrese:
E-mail: personal@ schuele.sk
alebo na tel. č.:  052 / 7864 220, 052 / 7864 223, 052 / 7864 244

 

Aktuálne pracovné pozície:

 

­ Tavič (pozri viac)

Elektroúdržbár (pozri viac)

Robotník vo výrobe (pozri viac)

 

 


Ak momentálne nie je dostupná žiadna pozícia vhodná pre Vás, zašlite nám životopis a vyplnený

dotazník z vlastnej iniciatívy a my Vás budeme kontaktovať v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície.

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov.


V prípade, že zasielate životopis je potrebné priložiť nasledovný text:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti  o zamestnanie a v motivačnom liste firmou Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne  a podľa zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.