• Logistik Schüle Druckguss

Logistika

Našich zákazníkov podporujeme pri:

  • výmene údajov EDI,
  • skompletizovaní,
  • logistických konceptoch medzi podnikmi,
  • konsignačnom sklade,
  • dodávaní JIT a JIS do výrobných podnikov,
  • využívaní všetkých bežných logistických portálov.
  • pomoci pri vytváraní zákazníckych konceptov obalov (jednorazových, opakovane použiteľných, podnosov atď.),
  • vytváraní konceptov obalov špecifických pre daný výrobok.