Odvetvia

Vďaka širokému zameraniu skupiny Schüle a trvalej diverzifikácii je spoločnosť úspešne aktívna v mnohých odvetviach.

Okrem zamerania na mobilitu, priemysel a riešenia pre zariadenia skupina Schüle permanentne vytvára nové oblasti použitia.
Cieľom je sprístupniť technológiu a výhody tlakového odlievania hliníka čo najväčšiemu počtu zákazníkov, ktorí prejavujú záujem.