Výrobky

Tlakové odliatky z hliníkových zliatin pre  - automobily
                                                                             - automatizačnú techniku

Automobily

napr. odliatky pre riadenie, posilňovače riadenia, brzdové systémy, prevodovky a motory

 

 

 

Automatizačná technika

napr. odliatky pre pneumatické ventily, pneumatické valce a pneumatické riadiace systémy