• Werkzeugentwicklung Schüle Druckguss

Vývoj výrobkov a náradia

  • Aktívna podpora našich zákazníkov prostredníctvom inovatívnych konceptov pre dizajn produktov vhodných pre dané procesy
  • Dimenzovanie nástrojov, simulácia prostredníctvom softvéru Magma, konštrukcia pomocou softvéru Siemens NX a skúsenosti s procesmi tvoria presne riadený okruh
  • Používanie 3-rozmernej optickej meracej techniky (GOM)

   NOVINKY

   SCHÜLE POLSKA

   Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.   NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

   Naša nová webová stránka je online.   HORÚCA LINKA

   Podávanie podnetov a pripomienok