• Gießen, Schüle GmbH

Odlievanie

  • Taviareň pre všetky dostupné AlSi zliatiny a rôzne špeciálne zliatiny
  • Spracovanie taveniny pomocou odplyňovacích zariadení a kontroly tesnosti
  • Zlievareň: Odlievacie jednotky s vysokým stupňom automatizácie vrátane odhrotovania a opracovania povrchu
  • Používanie vysokého vákua
  • Výroba tlakotesných dielov
  • Odlievanie nahotovo s najprísnejšími toleranciami a kvalitami povrchu
  • Odliatky z rôznych druhov materiálov
  • Tepelné opracovanie
  • Technológia soľného jadra

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok