Všetko pod jednou strechou

Ako systémový dodávateľ ponúkame našim zákazníkom široké spektrum služieb, od vývoja cez prípravu polovýrobku až po dodanie finálnej súčiastky pripravenej na montáž.

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok