• Schule Slovakia S.R.O

Schüle Slovakia, s.r.o., sídlo na Slovensku v meste Poprad

Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 1999.
Skupina Schüle tu zamestnáva cca 420 pracovníkov. Na výrobnej ploche s rozlohou 10 000 m2 sa vyrábajú presné tlakové odliatky z rôznych typov hliníkových zliatin.www.schuele.sk

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok