Ponuka práce

V našej spoločnosti nájdu uplatnenie muži aj ženy predovšetkým na týchto pozíciách:

Pre mužov

• Zlievači – obsluha tlakových lisov: práca na tlakových lisoch, CNC - obrábacích strojoch, apretácia (strojná, ručná), brúsenie, omieľanie, tryskanie
• Mechanici – nastavovači: riadenie výroby podľa plánu, riadenie pracovníkov, nastavovanie a preventívna údržba strojov
• Nástrojári: výroba častí tlakových foriem a apretačných nástrojov, oprava a údržba tlakových foriem, apretačných nástrojov a obrábacích prípravkov
• Údržbári: údržba výrobných strojov a periférnych zariadení, oprava strojov a zariadení, inštalácia nových strojov a zariadení
• Taviči: manipulácia s tekutými a tuhými hliníkovými zliatinami, obsluha taviacich pecí, manipulácia s bremenami pomocou vysokozdvižných vozíkov

Pre mužov aj pre ženy

• Metrológovia: meranie odliatkov na súradnicovom meracom stroji
• Kontrolóri: kontrola výrobkov počas sériovej výroby podľa skúšobných plánov, dokumentovanie výsledkov kontroly
• Operátori: apretácia (strojná, ručná), ručné práce (odihľovanie, kontrola, balenie)

Požadovaná kvalifikácia: ukončené stredné odborné vzdelanie technického smeru, resp. v odbore, prax v odbore je výhodou

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov.

Žiadosti so životopisom, príp. aj vyplnený dotazník zasielajte na adresu:

Schüle Slovakia, s.r.o.
Teplická 3860/34A
058 01 Poprad  
Email: schuele@schuele.sk

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach Vám poskytne personálne oddelenie osobne alebo telefonicky na uvedenom čísle:

Personálne oddelenie
Informácie: pondelok – piatok od 8:00 do 12:00
Tel.: 052 7864 100