Odpredaj nadnormatívnych zásob

Bližšie technické informácie ako aj cena jednotlivých položiek Vám budú poskytnutné na požiadanie.

Kontakt: 052 7864 211 alebo lauff@schuele.sk

Položka Počet ks
Priemyselný ventilátor
  ZIEHL-ABEGG
  3-230/400V ±10% DIY 50 Hz
  P1 1,0 kW 60°C
  3,1/1,8 A 1220/MIN    COS Y = 0,8
  THCL 155     IP 54
1


Zoznam ďalších položiek na odpredaj