15.05.2017 09:16 Vek: 1 year

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.

[Translate to Slowakisch:] SCHÜLE DRUCKGUSS Homepage

S potešením vám chceme predstaviť našu novú webovú stránku.

 

Aj vďaka novému dizajnu je stránka prehľadnejšie usporiadaná, ponúka veľa nových informácií a taktiež súborov na prevzatie.

 

Je optimalizovaná na používanie v mobilných zariadeniach a prispôsobí sa každej veľkosti obrazovky.

Pravidelne vám tu budeme prinášať najaktuálnejšie informácie o dianí v rámci našej skupiny podnikov.

 

Za akékoľvek postrehy týkajúce sa nového dizajnu a obsahu vám budeme vďační. Kontakt: webmaster@ schuele.sk