13.05.2017 17:28 Vek: 1 year

HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok

Emailová adresa hotlink@ schuele.sk je určená na podávanie podnetov a pripomienok súvisiacich s prevádzkou našej spoločnosti.
Prosíme uviesť Vaše meno a priezvisko, stručný opis problematiky a presný čas, kedy sa udalosť udiala.