• Umwelt Schüle Druckguss

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce

Uvedomovanie si nášho vplyvu na životné prostredie a rizík pri našej výrobnej činnosti nás zaväzuje, aby sme voči našim zamestnancov aj spoločnosti konali zodpovedne a aktívne chránili životné prostredie aj zdravie pracovníkov pri práci. Vedomosti a informácie tvoria základ bezpečného konania. Naše plánovanie je založené na úzkom kontakte a spolupráci s našimi zmluvnými partnermi a úradmi.

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok