• Qualität Schüle Druckguss

Kvalita a trvalá udržateľnosť

Dôraz na procesy: Riadenie kvality a organizácia vnútornej štruktúry podniku sú rozčlenené s dôrazom na procesy a riadia sa požiadavkami našich zákazníkov. Výroba pritom prebieha s jasne definovanou zodpovednosťou za dodržanie kvality a termínu dodania, od roztavenia až po finálny diel pripravený na montáž. Procesný vývoj sa vyznačuje tímovo zameraným a interdisciplinárnym projektovým manažmentom a využívaním integrovaného systému CAQ v súlade s procesmi APQP. Našu dôveryhodnosť pritom potvrdzujeme predovšetkým dodržiavaním stanovených dohôd a termínov.

Integrovaný systém riadenia zameraný na kvalitu, ochranu životného prostredia, úsporu energie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci tvorí hlavný rámec pre riadiace, výkonné aj pomocné procesy. Meriame svoj výkon v oblasti kvality a ochrany životného prostredia, aby sme neustále zdokonaľovali náš systém riadenia, priebeh našich procesov, ako aj naše výrobky.


Certifikát ISO 14001, Prevziať súbor PDF
Certificate ISO 14001, Prevziať súbor PDF
Zertifikat ISO 14001, Prevziať súbor PDF

Certifikát OHSAS 18001, Prevziať súbor PDF
Certificate OHSAS 18001, Prevziať súbor PDF
Zertifikat OHSAS 18001, Prevziať súbor PDF

ISO_TS 16949_2009 -2 SK, Prevziať súbor PDF
ISO_TS 16949_2009 -2 SK engl, Prevziať súbor PDF

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok