Kontakt

Schüle Slovakia, s.r.o.
Teplická 3860/34A
058 01 Poprad
Tel.: +421 52 7864 100
Fax: +421 52 7864 199
 
 
IČO: 364 605 67
IČ DPH: SK 2020018165
DIČ: 2020018165
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel: sro, vložka číslo 11627/P
 
 
Konatelia spoločnosti:
Gerold Scholze
Ing. Vladimír Omasta