• Kontakt Schüle Druckguss

Kontakt

Schüle Slovakia, s.r.o.
Teplická 3860/34A
058 01 Poprad
Telefón: +421 (0) 52 7864-100
Fax: +421 (0) 52 7864-199
E-mail: schuele@ schuele.sk

Kontaktná osoba pre dodávateľov
Ing. Rudolf Lauff
Telefón: +421 (0) 52-7864-211
Fax: +421 (0) 52-7864-150
E-mail: lauff@ schuele.sk

Kontaktná osoba pre logistiku
Ing. Patrik Pacanovský
Telefón: +421 (0) 52-7864-214
Fax: +421 (0) 52-7864-105
E-mail: pacanovsky@ schuele.sk

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok