• Arbeiten bei Schüle Druckguss

Práca v spoločnosti Schüle

Spoločnosť Schüle je úspešná, pretože umožňuje nadšeným a angažovaným osobnostiam aktívne využívať ich schopnosti a vedomosti.

V rámci zaujímavých pracovných úloh podporuje stredne veľká spoločnosť profesijný aj osobnostný rozvoj každého jednotlivca. Zamestnanci spoločnosti Schüle majú možnosť formovať svoju vlastnú budúcnosť, a tým formovať aj inovačného ducha a budúcnosť našej spoločnosti.

Naša štíhla organizačná štruktúra poskytuje dostatok priestoru na flexibilitu v oblasti personálneho manažmentu. Zamestnanci spoločnosti Schüle pracujú a rozvíjajú sa v tej oblasti, v ktorej prejavili svoj záujem a talent, s cieľom dlhodobého partnerstva.

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok