• Kontakt Schüle Druckguss

Impressum

Schüle Slovakia, s.r.o.
Teplická 3860/34A
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 7864 100
Fax: +421 52 7864 199
Email: schuele@ schuele.sk
 
IČO: 364 605 67
IČ DPH: SK 2020018165
DIČ: 2020018165
Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel: sro, vložka číslo 11627/P
 
Konatelia spoločnosti:
Gerold Scholze
Ing. Vladimír Omasta

Vývoj webovej stránky

Active Werbung – riešenia pre web od roku 2003
www.activewerbung.de

 

 

 

NOVINKY

SCHÜLE POLSKA

Ďalšia dcérska spoločnosť v skupine Schüle.NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

Naša nová webová stránka je online.HORÚCA LINKA

Podávanie podnetov a pripomienok