Horúca linka

Emailová adresa hotlink@schuele.sk je určená na podávanie podnetov a pripomienok súvisiacich s prevádzkou našej spoločnosti.
 
Prosíme uviesť Vaše meno a priezvisko, stručný opis problematiky a presný čas, kedy sa udalosť udiala.